1.11.2018 / Gösterim Sayısı : 76

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

​     Üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşması, ürünlerini fiyatlarının düşük olduğu hasat döneminde ellerinden çıkarmak zorunda kalmaması, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenilen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanlı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38) 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Tebliğ kapsamında Lisanslı depolar ile bu depolara ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerine kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği yapılacaktır. Ürünlerini Lisanslı depolara teslim eden üreticilerimizin bu desteklemelerden faydalanabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


''