Misyonumuz Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir Tarımsal Üretimi,

Yeterli ve Güvenilir Gıdaya Erişimi,

Kırsal Kalkınmayı ve Rekabet Edilebilirliği Sağlamak Amacıyla Yenilikçi Politikalar Belirlemek,  Uygulamak, İzlemek ve Değerlendirmek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VİZYONUMUZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Rekabetçi, Milli ve Küresel Çözümler Üreten Güçlü Bir Türkiye''