T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Büyük Menderes Havzası İl Bazlı Alt Komisyon Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 18.3.2021

    İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda İl Müdürümüz İbrahim ACAR'ın başkanlığında Dinar, Sandıklı, Hocalar ve Kızılören İlçelerimizi içerisine alan Büyük Menderes Havzası il bazlı alt komisyon toplantısı yapıldı.

    Ülkemizde su ve tarımsal faaliyetlerin yönetimi 25 ayrı havza ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilimiz 4 havzanın (Akarçay-Büyük Menderes-Sakarya ve Burdur Havzaları)sınırları içerisine girmekte olup bunlardan biride Büyük Menderes havzasıdır. Dinar, Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçelerimiz Büyük Menderes Havzası sınırları içerisinde kalmaktadır. Havzayı besleyen en önemli su kaynağı Dinar ilçemiz Suçıkan mevkiinden çıkmaktadır.

    Toplantıda zirai kaynaklı kirliliğin kontrolü konu başlığı altında iyi bir havza yönetiminde tarımsal uygulamalarda arazi yönetimi, bitki besleme, bitki koruma, hayvancılık faaliyetleri ve su yönetiminde dikkat etmemiz gereken hususların değerlendirilmesinin yanı sıra etkin su kullanımı ve iyi tarım uygulamalarına ait komisyon üyelerimizin temsil ettiği kurumlarca yapılacak faaliyet ve tedbirlere ait kararların alınması  sağlanmıştır.

    Kararlar içerisindeki en önemli başlıklar modern basınçlı sulama sistemine yönelik uygulamalar, münferit izinsiz kullanımların önlenmesi, toprak analizi çalışmalarına öncelik verilmesi, idari su kayıplarının önlenmesi, havzadaki zirai ilaç ve gübre kullanımların raporlanması konuları görüşülmüştür.