T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Damızlık Koç, Teke ve Küçükbaş Hayvan Alımına Hibe Destegi

Yayın Tarihi : 5.5.2021

DAMIZLIK KOÇ-TEKE ALIMI

Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin tebliğ Resmi Gazetede 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı tebliğde yayınlanmıştır.

-Bu Kapsamda başvuracak yetiştiriciler her 30 baş anaç hayvana kadar 1 baş Koç-Teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden 1 kez yararlanabilirler.

-Hibe desteği: %50    

-Desteklenen ırklar: Anadolu Merinosu, Ramlıç, Pırlak (Her bir yetiştirici belirtilen ırk ve türlerden sadece birine başvurabilir.)

-Damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler, İl Müdürlüklerine dilekçe ile 28/05/2021 tarihine kadar şahsen müracaat eder.

-Koç-tekeleri alan yetiştiriciler 2 (iki) yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

Damızlık Koç Başvurusunda Aranacak Belgeler 

a) Başvuru dilekçesi

b) T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.

c) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen onaylı belge.

ç) Hayvan alımına ait taahhütname (Ek-6).

d) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı ile yetki verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.

 DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMI

Yetiştiricilerimiz 30/06/2021 tarihine kadar İl Müdürlüklerine şahsen müracaat eder. Hibe kapsamında hak kazananlara 15 baş koyun-keçi ve 1 baş koç-teke verilecektir.

Yetiştiriciler bulunduğu ilde kurulu bulunan veya yeni kuracağı işletmeleri için damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapabilirler. 

    Desteklenen Irklar: Anadolu Merinosu, Kıvırcık, Sakız, Ramlıç, Pırlak, Dağlıç (Her bir yetiştirici belirtilen ırklardan sadece birine başvurabilir.)

    Hibe Desteği: %85

    Damızlık Küçükbaş Hayvan alımı yapan yetiştiriciler 2 (iki) yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Başvurusunda Aranacak Belgeler:

1-Başvuru Dilekçesi

2- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.

3-TÜRKVET veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen işletme Tescil Belgesi

4-Taahhütname

5-Değerlendirme Puan Kriterleri

Desteklemelerden Yararlanamayacak Olanlar:

1-Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları ve kamu görevlileri

2-5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar

3-Aynı konuda diğer kurum ve kuruluşların destek, hibe ve faiz indiriminden yararlanmış olan yetiştiriciler

Destekleme İle İlgili Daha Detaylı Bilgiye İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden Ulaşabilirsiniz.