Kurumsal Yapı

İl Müdürü

1977 Ilgın doğumlu olan İbrahim ACAR, Çumra Ziraat Meslek Lisesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Kars Kağızman, Karaman Kazımkarabekir'de teknik personel, Konya Ilgın'da İlçe Müdürü, Yozgat İl Müdürlüğü' nde Şube Müdürü ardından İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2018 Şubat ayı itibariyle  Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görevine devam etmektedir.


İl Müdür Yardımcısı

 

   AD SOYADI

  Dr. Özden DAYI     

   ÜNVANI

  İl Müdür Yardımcısı

   TELEFON

  0272 - 2137100

   E-POSTA

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Afyonkarahisar – 17.04.1978

 

 

EĞİTİM DURUMU

  İlk: Sahipata İlköğretim Okulu

  Orta: Afyon Merkez Atatürk Ortaokulu

  Lise:  Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi (1992-1994)-  Afyon Lisesi (1995)

  Üniversite :  Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (1995-1999)

  Yüksek Lisans :  Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (2000-2003)

  Doktora :  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (2004-2011)

YABANCI DİL

  İyi Derecede  İngilizce

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi (2000-2003)

 Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi(2003-2004)

  Ankara Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi (2005-2006)

  Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi (2006-2013)

  Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı (2013 - ....)

  

MEDENİ DURUMU

  Bekar

 

 

 

 

 

YAPMIŞ OLDUĞUÇALIŞMALAR

   Aydın Ekolojisinde Antepfıstığının Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  (Yüksek Lisans)

  Sitokinin Uygulamasının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Hasat Sonrası Kaliteye Etkisi (Doktora)

   Aydın Ekolojisinde Antepfıstığının Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Yrd.    Doç. Dr. Gonca Günver Dalkılıç, Arş. Gör. Özden Dayı. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu,           ZRF - 2001.

  Aydın İli Nazilli İlçesi Kestanelerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar.Ertan, E.Tekintaş, F. E.Dalkılıç, G. G.Seferoğlu, S., Gülşen, D., Dayı, Ö., Babaeren, F., Önal, M., Dalkılıç, Z.TÜBİTAK TOGTAG,2835 ,01.10.2001 - 31.12.2004.

    Aydın İlinde Yetiştirilen Bazı Kestane Çeşitlerinin Ağaç Olumu ve Depolama Sonrası Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ertan, E., Dalkılıç, G. G., Seferoğlu, S., Dalkılıç, Z., Coşkun, A. D., Dayı, Ö. II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 24-27 Eylül 2002, Çanakkale, 231-239.

   Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları. Semra Yanıkoğlu, Rahime Cengiz, M.Cavit Sezer, Ahmet Duman, Özden Dayı, A.Eşref Özbey. TAGEM/TA/04/03/04/007, 01.01.2004 - 31.12.2008.

   Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları. Semra Yanıkoğlu, Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Harun Ekiz, Mustafa Soysal, Mehmet Pamukçu, Dr. Ahmet Öz, Mahmut Dok, Halil Kapar, Dr. İbrahim Cerit, M. Ali Türkay, Meltem Ayaz, Nebi Özbek, Ayşe Coşkun, Şehmus Atakul, Murat Çalışkan, Yalçın Kaya, Dr. Mustafa Güllü, Dr. Zafer Uçkun. TAGEM/TA/04/03/04/008, 01.01.2004 - 31.12.2008.

  Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları. Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken, Bülent Cengiz, Yakup Nogay. TAGEM/TA/09/07/03/002, 2009 - 2013.

   Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları. Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken, Harun Ekiz, Mustafa Soysal, Mehmet Pamukçu, Dr.    Ahmet Öz, Mahmut Dok, Halil Kapar, Dr. İbrahim Cerit, M. Ali Türkay, Meltem Ayaz, Nebi Özbek, Ayşe Coşkun, Şehmus Atakul, Murat Çalışkan, Yalçın Kaya, Dr. Mustafa Güllü, Dr. Zafer Uçkun. TAGEM/TA/09/03/04/008, 2009 - 2013.

 

    Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları. Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken, Bülent Cengiz. TAGEM, 01.01.2009 - 31.12.2013.

  Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları. M. Cavit Sezer, Rahime Cengiz, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken. TAGEM, 01.01.2009 - 31.12.2013.

   Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları. M. Cavit Sezer, Rahime Cengiz, Dr. Özden Dayı, Ahmet Duman, A.Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken. TAGEM, 01.01.2009 - 31.12.2013.

    Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları. Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A.Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken. TAGEM, 01.01.2009 - 31.12.2013.

  Sakarya Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Dr. Özden Dayı, M. Cavit Sezer, Rahime Cengiz, Ahmet Kılınç, A. Eşref Özbey, Ahmet Duman, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken. TAGEM /TA/10/07/03/003,

  Determination of Pollen Grain Viability and Germination Levels for Pistachio and Terebinth in Aydın/Turkey Ecology. Dalkılıç, G. G. and Dayı, Ö. Pakistan Journal of Botany, 43(2), 841-848, 2011.

  Yoklama Melezi Yöntemi İle Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi. Cengiz, R., Sezer, M. C., Duman, A., Dayı, Ö., Özbey, A. E., Esmeray, M., Akarken, N. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), Cilt 1. S: 426-429. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

   Populasyon Islahında Yaygınlık ve Basıklık Değerleri. Sezer, M. C., Cengiz, R., Dayı, Ö., Duman, A., Özbey, A. E., Esmeray, M., Akarken, N. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), Cilt 1. S: 420-425. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

   Bazı Melez Mısır Çeşitlerinin Stabilite Parametrelerinin Belirlenmesi. Cengiz, R., Sezer, M. C., Duman, A., Dayı, Ö., Özbey, A. E., Esmeray, M., Akarken, N. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster Bildiri), Cilt 1. S: 445-448. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

   Bazı Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Silajlık  Mısır Islahında Değerlendirilmesi. Cengiz, R., Sezer, M. C., Duman, A., Dayı, Ö., Özbey, A. E., Esmeray, M., Akarken, N., Hanoğlu, H. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster Bildiri), Cilt 1. S: 441-444. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

   Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups of Maize Inbred Lines by Top-cross Method. Cengiz, R., Sezer, M. C., Esmeray, M., Dayı, Ö., Özbey, A. E., Duman, A., Akarken, N. 11. Asian Maize Conference. 7-11 November 2011, Nanning, China.

   Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve Kullanılması. Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Ahmet Duman, Dr. Özden Dayı, A. Eşref Özbey, Mesut Esmeray, Niyazi Akarken, Prof. Dr. Kayıhan Korkut, Prof. Dr. İsmet Başer, Doç. Dr. Metin Tuna, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Bilgin, Dr. Ertan Ateş. TÜBİTAK 1007 KAMAG - 110G087. 2011 - 2015.

   Ülkesel Mısır Biyoteknoloji Araştırmaları. Mesut Esmeray, Prof. Dr. Ali Ergül, M. Cavit Sezer, A. Eşref Özbey, Dr. Özden Dayı, Mehmet Ali Türkay, Mehmet Pamukçu, Şekip Erdal, Mehmet Tezel, Erkan Özata. TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-002, 01.01.2012 - 31.12.2014

     Ülkesel Mısır Biyoteknoloji Araştırmaları. Mesut Esmeray, Prof. Dr. Ali Ergül, M. Cavit Sezer, A. Eşref Özbey, Dr. Özden Dayı, Mehmet Ali Türkay, Mehmet Pamukçu, Şekip Erdal, Mehmet Tezel, Erkan Özata. TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-002, 01.01.2012 - 31.12.2014

 


İl Müdür Yardımcısı

 

   AD SOYADI

  Ahmet Şevki GÜMÜŞ

   ÜNVANI

  Müdür Yardımcısı

   TELEFON

  0272 2137091

   E-POSTA

  afyontarim@gmail.com

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Bolvadin/1974

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

   İlk: Gedikahmetpaşa İlkokulu/AFYON

   Orta: İmam Hatip Lisesi Ortakısım/AFYON

   Lise: Çankırı Ziraat Meslek Lisesi

   Üniversite :  Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

YABANCI DİL 


 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

   Akdağmadeni İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde Ziraat Teknisyenliği 08/1992–10/1994

   Çobanlar İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde Ziraat Teknisyenliği  10/1994 –12/1999

   Bayat İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde İlçe Müdürü V. (Mühendis)   12/1999 – 05/2002

   Bolvadin İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde Mühendis  05/2002 – 07/2004

  Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü bünyesinde   Mühendis  07/2004  – 05/2005

   Afyonkarahisar Valiliği Acil durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezinde geçici görevli olarak ADUYBİS sistem sorumlusu (Mühendis)  05/2005 – 12/2007

   Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü (Destekleme Şube Müdürlüğü) Şube Müdürü V. 02/2009 – 24.12.2012 

   Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcılığı  24.12.2012-...

MEDENİ DURUMU

   Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALR


 


İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

 

   AD SOYADI

  İmdat KESER

   ÜNVANI

  İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

   TELEFON

  2137100 / 1104

   E-POSTA

  imdat.keser@tarimorman.gov.tr

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Rize/Pazar 01.01.1971

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

  İlk:     Pazar

  Orta: Pazar

  Lise:  Pazar

  Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

 

YABANCI DİL

  İngilizce (Orta)

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

  Yüksel Alabalık Üretim Tesisi. KÜTAHYA (1996-1997)

  Afyon Polis Okulu Müdürlüğü (1997-2001)

  Afyon Tarım İl Müdürlüğü ÇKS İl Koordinatörü (2001-2008)

  Afyon Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik. Şube Müdürü(2008)

  Afyon Tarım İl Müdürlüğü ÇKS İl Koordinatörü (2008-2011)

  Afyon Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü (2011-2014)

Afyon Tarım İl Müdürlüğü  İdari ve Mali İşler Şube Müdürü (2014-.....)

   MEDENİ DURUMU

  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürü


 

   AD SOYADI

 Ramazan ÖZŞAHİN

   ÜNVANI

  Şube Müdürü

   TELEFON

  0-272-2137100-Dahili-1180

   E-POSTA

  ramazan.ozsahin@tarimorman.gov.tr

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Sandıklı-01.03.1981

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

   Konya Veteriner Sağlık Meslek Lisesi-1998

   Süleyman Demirel Üni. Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü-2014

  

   

 

YABANCI DİL

  İngilizce

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

 Kütahya Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - Vet. Sağ. Tekn. 2006-2010

   Isparta Uluborlu  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - Vet. Sağ. Tekn. 2010-2012

  Isparta Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü -Vet. Sağ. Tekn. 2012-2014

  Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü - Ziraat Mühendisi 2014-2015 

  Kütahya Hisarcık  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İlçe Müdürü 2015-2016

  Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İlçe Müdürü 2016-2018

  Afyonkarahisar Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü 2018- 

 

MEDENİ DURUMU

Evli 2 çocuk babası

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

AD SOYADI

  Şenol TASLAK  

   ÜNVANI

  Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

   TELEFON

  2137100 / 1190

   E-POSTA

  senoltaslak_61@hotmail.com

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 Giresun- 27.09.1965

  

 

 

EĞİTİM DURUMU

  İlk: Giresun-Diyarbakır-Çorum

  Orta: Çorum

  Lise: Çorum

  Üniversite: Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü (1988)

 

YABANCI DİL

   İyi Derecede  İngilizce

  

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

  1988-1989 yılları arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Of-Eskipazar çay fabrikasında işletme Mühendisi olarak görev yaptı.

  1992-1994 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde sivil memur olarak görev yaptı.

  1994-2002 T.R.G.M Yozgat Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünde mühendis, şube müdür vekilliği, bölge müdür vekilliği yaptı.

   2002-2004 yılları arasında Konya İl Tarım Müdürlüğü Ilgın İlçe Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptı.

  2004-2006 yılları arasında Sivas İl Tarım Müdürlüğü, Yıldızeli İlçe Tarım Müdürü olarak asaleten görev yaptı.

   2006-2011 yılları arasında Erzurum İl Tarım Müdürlüğü, Destekleme Şube Müdürü olarak görev yaptı.

   2011 yılında Bakanlığımız teşkilatında gerçekleşen değişiklikler sonucunda 2011 yılından itibaren Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak 24.09.2014 tarihine kadar Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yaptı.

    Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.09.2014 tarihli Olurları ile Afyonkarahisar İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atandı.

MEDENİ DURUMU

  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

   -  Mülga Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 22 Kasım-03 Aralık 1999 tarihlerinde düzenlenen “Tarım Reformu Fonu ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar” Eğitimi

   - Mülga Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 27-31 Mart 2000 tarihlerinde düzenlenen”Personel Yönetimi ve Mevzuatı” Eğitimi

   - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem Genel Müdürlüğünce 14-18 Mayıs 2007 tarihlerinde düzenlenen”Tedgem Tarafından Yürütülen Projelerin Bilgilendirilmesi ve Değerlendirilmesi”Eğitimi

   - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü(TEDGEM),Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 20-25 Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenen”Girişimci Kooperatifler,Proje Planlama,Modern Yönetim ve Sunum Teknikleri” Eğitimi

  - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü(TEDGEM),Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 26-29 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenen”AB Formatında Proje Hazırlama” Eğitimi

  - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü(TEDGEM),Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 05-75 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen”Kooperatifçilik,Örgütlenme ve Hayvancılık” Eğitimi

   - Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında  27 Kasım-02 Aralık 2011 tarihlerinde düzenlenen”Kooperatifçilik,Modern Yönetim Teknikleri ve Temel Muhasebe” Eğitimi

  -  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 11-16 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen”Kooperatifçilik Uygulamaları,Girişimcilik,Pazarlama ve Tedarik” Eğitimi

   -  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından 08-17 Nisan 2013 tarihlerinde düzenlenen”Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı ve Kooperatif Yatırım Projeleri” Eğitimi

  -  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği İşbirliğinde Yürütülen,Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 13-18 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen”Stratejik Planlama,İnsan Kaynakları Yönetimi,Finans Yönetimi ve Kooperatiflerin Hizmet Alanları” Eğitimi


Gıda ve Yem Şube Müdürü

 

   AD SOYADI

  Elif TOPALOĞLU

   ÜNVANI

  Gıda ve Yem Şube Müdürü

   TELEFON

  2137100 / 1160

   E-POSTA

  elif-topaloglu@hotmail.com

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Ordu - 25 Haziran 1971

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

  İlk: Güzelordu İlkokulu - Ordu

  Orta: Şemseddin Karahisarı Orta Okulu - Afyonkarahisar

  Lise:  Afyon Lisesi - Afyonkarahisar

  Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

 

YABANCI DİL

  İngilizce

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

  1993 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagoji ve Formasyon  eğitim programını tamamlayarak 1993-1995 yıllarında Afyon merkez Fatih İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Lisesinde İngilizce öğretmenliği  yaptı.

  20 kasım 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak memuriyet hayatına başledı.

  1995-2001 yılları arasında Çankırı ve Afyonkarahisar illerinde 1 yıl sınıf 5 yıl ingilizce öğretmenliği yaptı.

  2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına geçiş yaptı.

  2001-2011 yılları arasında Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem  Şube Müdürlüğünde Gıda Kontrol Görevlisi   olarak görev yaptı

  08 Mart 2011 tarihinden itibaren Gıda ve Yem Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 

MEDENİ DURUMU

  Evli ve 2 çocuk annesidir

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü


   AD SOYADI

  Ahmet N. BAHTİYAR

   ÜNVANI

  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü

   TELEFON

  0 272 213 7100/1170

   E-POSTA

  

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

  Şarkikaraağaç Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi

  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Zootekni)

  AÖF Hukuk Bölümü (Adalet Önlisans)

  

 

YABANCI DİL

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

   1989-2000 Mardin İl Müdürlüğü / Veteriner Sağlık Teknisyeni

   2000-2002 Hocalar İlçe Müdürlüğü Mühendis /İlçe Müdür V.

   2002-2004 Bayat İlçe Müdürlüğü /İlçe Müdürü

   2004-2004 Keçiborlu İlçe Müdürlüğü / İlçe Müdürü

   2004-2005 Gelendost İlçe Müdürlüğü / İlçe Müdürü

   2005-2013 Keçiborlu İlçe Müdürlüğü / İlçe Müdürü

   2013-2014 Hocalar İlçe Müdürlüğü / İlçe Müdürü

   2014-2014 Keçiborlu İlçe Müdürlüğü / İlçe Müdürü

   2014-    ...    Afyonkarahisar İl Müdürlüğü / Şube Müdürü

 

MEDENİ DURUMU

​Evli ve bir çocuk babasıdır.

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube​ Müdürü

   AD SOYADI

  Mehmet Ali ALPSAR

   ÜNVANI

  Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

   TELEFON

  0 272 213 71 00/1200

   E-POSTA

  mehmetali.alpsar@tarimorman.gov.tr

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

​​  Karabük  - 14.06.1980

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

  İlk:  Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu

  Orta: Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi

  Lise:  Afyon Lisesi

  Üniversite: Uludağ Üniversitesi

 

YABANCI DİL

  İngilizce

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

  Serbest veteriner hekimlik 2005-2012

  Erzurum Karayazı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.(Vet. hekim, İlçe Md. Vek.)2012/13


 

  Afyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. Veteriner hekim 2013/2016

  Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü  Nisan/ 2016

 

  .


 

  ​

  


 

 

MEDENİ DURUMU

  Evli ve bir çocuk babasıdır.

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

 

   AD SOYADI

 Erol EKSİK

   ÜNVANI

  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

   TELEFON

 

   E-POSTA

 

   DOĞUM YERİ VE TARİHİ

   EĞİTİM DURUMU    

   İlk: 

   Orta: 

   Lise: 

   Üniversite: 

  Yüksek Lisans: 

  Doktora:  

   YABANCI DİL

   

ÇALIŞMA HAYATI

  

  

  

  

 

  

  

   MEDENİ DURUMU

  

  YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 


Çayır,Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü


  AD SOYADI

  Zir. Yük. Müh. Fatih BAKBAK

   ÜNVANI

  Çayır,Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü

   TELEFON

 0272 0213 71 00-1148

   E-POSTA

  fatih.bakbak@tarimorman.gov.tr

   DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Ankara-30.08.1985

   EĞİTİM DURUMU    

 İlk: Mimar Kemal İlköğretim Okulu/ANKARA (1992-1995)

 Orta: Ahmet Hamdi Tampınar İlköğretim Okulu/ANKARA (1995-1999)

 Lise: Alparslan Lisesi/ANKARA (1999-2003)

 Üniversite: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi/Tarımsal Altyapı ve Sulama Bölümü (2004-2009)

 Yüksek Lisans: Tarımsal Altyapı ve Sulama Bölümü (2018)

  

   YABANCI DİL

  İngilizce
ÇALIŞMA HAYATI

 Sandıklı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendis (2011-2016)

  Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Mühendis (2016-2018)

  Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Şube Müdür V. (2018-...) 

  

 

  

  

  MEDENİ DURUMU

  Evli 2 çocuk babası  

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

Afyonkarahisar Sandıklı Ovası Yağmurlama Sulamalarında Uygulama Sorunları. 

 ''